Garruk…on my mousepad

No.3: #Garruk because I work at a card shop, and while I was eating lunch I looked at my mousepad and thought, “I wanna draw him!”
.
Dahil nagtatrabaho ako sa tindahan ng Magic, at habang kumakain ako ng tanghalian napansin ko itong mousepad ko at naisip, “Gusto kong idrowing ‘to ah!”
.

Advertisements

I drew an aircraft!

(WiP?) “Sketch of a PBY-6A”
I never thought I’d do it but I enjoyed drawing this while listening to Dolly Parton (“Jolene, Joleeeene!”)😍
.
I was flipping through an aircraft magazine and first thing I noticed was its boat-like shape and huge propellers. It’s described as an “amphibious” aircraft that can land on land or water. The wheels can actually fold into the sides!
「進行中?」「PBY-6Aのデッサン」
初めてこの飛行機を描いたんですけど、ドリー•パートンの「ジョリーン」を聴きながら意外と楽しかったです!

航空機の雑誌でこれを見つけました。PBY-6Aは海上にも着陸が出来るそうです。
Ngayon lang akong nakaguhit ng ganitong subject pero nakakatuwa pala, habang nakikinig sa awitin ni Dolly Parton 😆 Ayon sa magasin na nabasa ko, itong PBY-6A ay kaya raw lumanding maging sa lupa man o karagatan.