Everybody deserves fabulous hair

Hey, this is called a cattle egret. I see these longlegged buggers everyday and they have these couple of strands of hair on the back of their heads so I thought...🙃 これは「アマサギ」と言います。私はそれを毎日見かけて、なんかその鳥の頭の後ろに髪の毛みたいなやつが何本か付けてるので、「こうすればいいなあ」と。😆 Araw-araw parati kong nakikita itong tagak sa kalsada. Meron silang, parang kakaunting buhok sa likod ng ulo nila kaya naisip kong....✍🏼😁