A Day in the Life

A day in the life, waiting at the bus stop.
Every 4:30pm.
The sun is still strong, it causes me a headache sometimes.

That is my life now.

When I was in high school, I thought my life would always be the same.

今日もバス停で…
いつもの午後4時半。
時々お日様は眩しくて、頭が痛くなります。

それは今の私の日常生活です。

わたしは高校生の時、日々が変わらないと思いました。
Isang araw, sa hintayan ng bus.
Kada alas-kwatro y media
Minsan sa sobrang silaw ng araw, sumasakit ang ulo ko.

Ito ang aking ngayon.

Noong ako’y nasa hayskul, akala ko’y parating ganoon ang buhay ko.

Advertisements

12 Zodiacs: ARIES

Hey guys! I’m excited to announce my watercolour project “12 Zodiacs“!

aries

Over the next days I’ll feature each sign plus a bit of their typical traits. Know more? Comment below!

ARIES♈: March 21 – April 19. 🔥sign.
The GOOD: Takes initiative – a natural LEADER. Keeps it real 💯% . Honest. Risk-taker. Adventurous. The BAD: Loses patience in slow projects and people. Quick temper.

Wanna buy a print? https://www.etsy.com/HappyWackyAnimals/listing/691977478/12-zodiacs-aries-m?

今回は水彩画プロジェクト「12星座」を開始します! 今日から星座を一つずつ描き、そして少しでもよく言われる特徴も紹介します。是非、お楽しみにして下さい。

牡羊座: 3月21日~4月19日
プラス: 率先垂範、誠実、冒険心
マイナス: 気が短い

IMG_20190512_125918_778

Any Aries people in the house? 🐏
牡羊座の人いませんか? ♈
Mayron bang Aries dito?

She got this.

igotthis

I once noticed this girl while in the bus. She seemed to be in a pensive mood. I thought she looked cool in her outfit, which emanated an “I got this” kinda vibe. So I drew her from memory because it’s fricking hard to draw in a moving bus, you guys.
ある日、バスに乗りながらこちらのパッセンジャーさんが目に入りました。その方は何かを考え込みそうで座っていました。私は、「彼女のスタイルはいいなあ」と思い、そのかっこいイメージを頭に入れて描きました。
動いてるバスの中で描くなんて難しいんだもん。
Habang nakasakay ako ng bus, napansin ko ang isang babaeng pasahero. Para bang siya’y nagmumuni-muni. Na-astigan ako sa porma niya, kaya sinubukan kong itatak siya sa isip ko at iguhit. Kasi mahirap mag-drowing sa loob ng gumagalaw na bus.

#ink #drawing #filipinoartist #coolgirl #hawaii #search #AbundantArtshow

Self-awareness

IMG_20190511_211117_266

I’ve been thinking about self-awareness a lot. I honestly can’t remember if anyone ever taught it to me at a young age. I guess it’s because I was born in a working-class family, and my parents too, and my grandparents before them they never had the luxury to do so. I just realized that. And I honestly have mixed feelings about it, but damn, I’m fortunate.

私は最近、見性のことをよく考えています。小さい頃の私に、それを教えてくれた人は、中々覚えられないんですけど…。それはもしかしたら、私や両親、祖父母が労働者階級に生まれたので、その様な生活の中で見性って考える機会はなかったでしょう。そう思えば、今の私は本当にラッキーで有り難いと気づきました。

Ano sa Tagalog ang ‘self-awareness’? Eh ang ‘flashlight’? Kung sino man ang nagturo sa akin ng self-awareness noong bata pa ako, wala akong maalala. Siguro dahil ipinanganak ako sa hirap, pati ang mga magulang ko, at lolo’t lola – mas mahalaga ang pagsigurong may makakain sa hapag-kainan. Kaya walang masyadong pagkakataon upang maisip ang ‘self-awareness’. Kung kaya’t, kahit na hindi kanais-nais, mapalad pa rin ako.

#ink #drawing #filipinoartist #selfawareness #perspective

Oh yeah

IMG_20190511_185825_794

Day 8 of the #AbundantArtshow ! A little background about this one. I’m at the bus stop right now. Doodle doodle doodle 🚏

私は今、バスを待ってるところです。スケッチスケッチスケッチ 🕶

Ika-walong araw ng challenge! Nasa hintayan ako ng bus ngayon.

#sketch #filipinoartist #drawing #search #ink #スケッチ #naruto