12 Zodiacs: TAURUS (f)

Yaaay!! I finally painted her you guys!!! 🤣
So. Based off what I know about my female #taurus friends whom I love they:

-Actually listen to you and give awesome advice
-Sincere
-Determined
-Thoughtful
Birthdate: April 20 – May 20. Earth sign.

Do you have a Taurus friend like that? 🐂

やったー、出来上がりました! さて、牡牛座のことについて少し紹介します。私は牡牛座の友達が何人かいるので、その場から話したいと思います。その友達は親しくて、優しく聴いてくれる人だからとても良いアドバイスをあげる人です。頑張り屋さんで、気が利く人。😌
お誕生日: 4月20日 ~ 5月20日
みんなさんもそんな友達がいますか?
Nagawa ko rin mga tsong! Mayroon akong malapitna kaibigan na Taurus kaya, doon ko ibabase ang nalalaman ko tungkol sa sign na ito:
– Pakikinggan ka talaga kung kailangan mo ng matinong kausap, at magaling magbigay ng payo
-Hindi kaagad sumusuko✊🏼
-Inaalala ka nila

Want a print? https://www.etsy.com/listing/695147764/12-zodiacs-taurus-f?ref=related-3&frs=1

Advertisements