No.14: Money Can’t Buy

inktober2019 No.13: “Money Can’t Buy”. Today’s prompt is Treasure !

Honestly this was a tough one. I wasn’t sure how I’d convey my thoughts, but here we are.

Treasure.

For me this means not the bling, the luxuries – but the people who are kind to me, show me love, support and understanding.

Those who give me a laugh or listen when I’m down. Those who also want to help others. Those who are aware of their imperfections, but keep on improving themselves to become better people.

When you find them, be kind to them too. Show them that you love them too. When they feel their lows, listen to them.

Even if you aren’t the master at giving advice, just you being there, listening, not judging, helps them.

I hope you find more of these people in your life!

IMG_20191021_234608_461.jpg
.
“Hindi Mabibili ng Pera”. Para sa akin, ang “kayamanan” ay hindi mga magagarang bagay. Para sa akin, ito ay mga taong mabuti sa akin at nagpapakita ng pagmamahal, suporta at pang-unawa. Mga taong nagbibigay sa akin ng tuwa o nakikinig kapag ako’y malungkot. Alam ang kanilang mga pagkukulang ngunit sa kanila nito ay nagsisikap na mapabuti ang kanilang sarili.
.
「お金で買えない」。自分にとって宝物ということは、贅沢品ではなく、私に親切してくれる人々です。応援したり、優しく聴いてくれたりする人々。その人は自分の欠点が知っても、いい方に向かって努力する。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s