We share one Earth.

Been thinking about climate change a lot lately. I try to do what I can, but of course it’s a team effort – we all share the same Earth.
You can help too:
– Conserve water and energy. Turn off and unplug electrical devices when not in use.
– Eat less beef. The greenhouse gases released to make a half-pound all-beef burger is 19 times its weight.*
-Drive less; use the public transportation.

*Source: Ulf Sonesson of the Swedish Institute for Food and Biotechnology
.
Nitong mga nakalipas na araw, mas lalo kong naiisip ang tungkol sa pagbabago ng klima. Ginagawa ko ang makakaya ko, pero siyempre kailangan ang tulong ng bawa’t isa, dahil lahat tayo’y naninirahan sa iisang mundo.
Kaya mo ring makatulong:
– Magtipid ng tubig at kuryente. Lalo na kung hindi ginagamit, patayin at tanggalin sa outlet.
– Bawasan ang pagkain ng karne.
– Bawasan ang pagmamaneho at gamitin ang panpublikong transportasyon.
.
最近、私は地球温暖化のことを考えています。手伝うようにしていますが、一人で解決のが出来ません。私たちはみんな、この世界で一緒に暮らしているのです。
その問題に対して、どうすればいいですか?
• 節電節水。コードをコンセントからちゃんと切ること。
• 牛肉を食べるのを減らすこと。
• 運転するのを減らしてバスや電車、自転車で通うこと。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s