She got this.

igotthis

I once noticed this girl while in the bus. She seemed to be in a pensive mood. I thought she looked cool in her outfit, which emanated an “I got this” kinda vibe. So I drew her from memory because it’s fricking hard to draw in a moving bus, you guys.
ある日、バスに乗りながらこちらのパッセンジャーさんが目に入りました。その方は何かを考え込みそうで座っていました。私は、「彼女のスタイルはいいなあ」と思い、そのかっこいイメージを頭に入れて描きました。
動いてるバスの中で描くなんて難しいんだもん。
Habang nakasakay ako ng bus, napansin ko ang isang babaeng pasahero. Para bang siya’y nagmumuni-muni. Na-astigan ako sa porma niya, kaya sinubukan kong itatak siya sa isip ko at iguhit. Kasi mahirap mag-drowing sa loob ng gumagalaw na bus.

#ink #drawing #filipinoartist #coolgirl #hawaii #search #AbundantArtshow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s