Self-awareness

IMG_20190511_211117_266

I’ve been thinking about self-awareness a lot. I honestly can’t remember if anyone ever taught it to me at a young age. I guess it’s because I was born in a working-class family, and my parents too, and my grandparents before them they never had the luxury to do so. I just realized that. And I honestly have mixed feelings about it, but damn, I’m fortunate.

私は最近、見性のことをよく考えています。小さい頃の私に、それを教えてくれた人は、中々覚えられないんですけど…。それはもしかしたら、私や両親、祖父母が労働者階級に生まれたので、その様な生活の中で見性って考える機会はなかったでしょう。そう思えば、今の私は本当にラッキーで有り難いと気づきました。

Ano sa Tagalog ang ‘self-awareness’? Eh ang ‘flashlight’? Kung sino man ang nagturo sa akin ng self-awareness noong bata pa ako, wala akong maalala. Siguro dahil ipinanganak ako sa hirap, pati ang mga magulang ko, at lolo’t lola – mas mahalaga ang pagsigurong may makakain sa hapag-kainan. Kaya walang masyadong pagkakataon upang maisip ang ‘self-awareness’. Kung kaya’t, kahit na hindi kanais-nais, mapalad pa rin ako.

#ink #drawing #filipinoartist #selfawareness #perspective

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s