A step up with #abundantartshow

AbundantartshowChallengeFBAdYoo, I’m participating in the #abundantartshow ! It’s an 8-day challenge where I’ll be showing my artwork and also featuring art that I like from other artists. I’m stoked and nervous because this feels like a step up from what I usually do, but I feel confident that I can do this. Yeeeee 😆
今回は私がアートチャレンジに参加させて頂きます!そのチャレンジの内容は、私が8日間に自分のアートや気に入ったアートを見せるということです。私が普段してることと違って難しそうなので緊張してますが、なんとなく自信があると感じています。みんなさん是非、お楽しみにして下さい。
Sumali ako sa isang challenge kung saan sa 8 araw, ipapakita ko ang aking mga katha pati na rin ang mga nagustuhan kong katha mula sa ibang artist. Medyo iba ito sa kadalasan kong ginagawa, pero para bang may kumpiyansa ako na kaya kong gawin ito!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s